FANDOM


Bunkrownik - potoczne określenie graczy, których główną taktyką gry jest budowanie bunkrów, czyli planet chronionych ogromną ilością obrony. Są często nielubiani przez innych, ponieważ mają skłonności magazynować przez długi okres czasu ogromne ilości surowców, których nie w sposób ruszyć ze względu na potężną obronę. Doprowadza to do frustracji i haseł przeciwnych budowaniu bunkrów. Często po zniszczeniu takiego magazynu surki bunkrownicy tracą chęć do gry i przestają w nią grać.