Wikia

Ogame Wiki

Ekspedycja

416stron na
tej wiki
Dyskusja0

Ekspedycja - Misja floty, która jest dostępna tylko przy wysyłaniu jej na koordynatory x:xxx:16. Patrz Technologia Ekspedycji.

Więcej od Wikii

Losowa wiki