Fandom

Ogame Wiki

Raport szpiegowski

416stron na
tej wiki
Dodaj nową stronę
Dyskusja0 Share

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Raport szpiegowski – wiadomość dostarczana przez sondy szpiegowskie. Zawiera w zależności od ilości sond i różnicy poziomów technologii szpiegowskiej.

System szpiegowania wroga

   Jeśli wróg ma większy poziom technologii szpiegowskiej niż Ty to:
   S = LiczbaTwoichSond - ( PozSzpiegWroga - PozSzpiegTwój )^2
   Jeśli wróg ma równy Twojemu poziom technologii szpiegowskiej to:
   S = LiczbaTwoichSond
   Jeśli wróg ma mniejszy od Ciebie poziom technologii szpiegowskiej to:
   S = LiczbaTwoichSond + ( PozSzpiegTwój - PozSzpiegWroga )^2
   To, co uzyskasz ze szpiegowania pokazuje schemat:
   S <= 1 : surowce
   S = 2 : surowce + flota
   S = 3; 4 : surowce + flota + obrona
   S = 5; 6 : surowce + flota + obrona + budynki
   S >= 7 : surowce + flota + obrona + budynki + technologia

Więcej w Fandom

Losowa wiki